โรงเรียนบ้านณรงค์
หมู่ที่ 1 บ้านณรงค์ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์   ตำบลณรงค์  อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4450-9051
ผู้บริหาร

นายวุฒิศักดิ์ ตระกูลดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่มากๆ
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2013
ปรับปรุง 27/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 63570
Page Views 65973
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กาบเชิง กาบเชิง
2 โรงเรียนบ้านถนนชัย กาบเชิง กาบเชิง
3 โรงเรียนบ้านบักจรัง กาบเชิง กาบเชิง
4 โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี กาบเชิง กาบเชิง
5 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
6 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
7 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง
8 โรงเรียนบ้านคูตัน คูตัน กาบเชิง
9 โรงเรียนบ้านราวนคร คูตัน กาบเชิง
10 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด คูตัน กาบเชิง
11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คูตัน กาบเชิง
12 โรงเรียนบ้านโพนทอง ด่าน กาบเชิง 0-4455-8700
13 โรงเรียนบ้านด่าน ด่าน กาบเชิง
14 โรงเรียนบ้านโจรก ด่าน กาบเชิง 0-4455-8647
15 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ด่าน กาบเชิง
16 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ด่าน กาบเชิง
17 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ด่าน กาบเชิง
18 โรงเรียนบ้านสกล ตะเคียน กาบเชิง
19 โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน กาบเชิง
20 โรงเรียน ตชด.บ้านโพธิ์ทอง ตะเคียน กาบเชิง 0844111021
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 แนงมุด กาบเชิง
22 โรงเรียนบ้านแนงมุด แนงมุด กาบเชิง 044-590115
23 โรงเรียนประชาสามัคคี แนงมุด กาบเชิง
24 โรงเรียนบ้านสระทอง แนงมุด กาบเชิง 0-4471-2944
25 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง
26 โรงเรียนบ้านโนนทอง โคกตะเคียน กาบเชิง
27 โรงเรียนบ้านจารย์ โคกตะเคียน กาบเชิง
28 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน โคกตะเคียน กาบเชิง
29 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โคกตะเคียน กาบเชิง
30 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี โคกตะเคียน กาบเชิง
31 โรงเรียนบ้านกู่ โคกตะเคียน กาบเชิง
32 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา โคกตะเคียน กาบเชิง
33 โรงเรียนบ้านโชค จรัส บัวเชด
34 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด
35 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 จรัส บัวเชด
36 โรงเรียนบ้านจรัส จรัส บัวเชด
37 โรงเรียนบ้านตาวัง ตาวัง บัวเชด
38 โรงเรียนบ้านนา ตาวัง บัวเชด
39 โรงเรียนบ้านจบก ตาวัง บัวเชด
40 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ตาวัง บัวเชด
41 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตาวัง บัวเชด
42 โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี บัวเชด บัวเชด
43 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) บัวเชด บัวเชด
44 โรงเรียนบัวเชดวิทยา บัวเชด บัวเชด
45 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ บัวเชด บัวเชด
46 โรงเรียนบ้านบัวเชด บัวเชด บัวเชด
47 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บัวเชด บัวเชด
48 โรงเรียนบ้านสะเดา สะเดา บัวเชด
49 โรงเรียนบ้านสน สะเดา บัวเชด
50 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด
51 โรงเรียนบ้านสวาท สำเภาลูน บัวเชด
52 โรงเรียนบ้านโคกสมอง สำเภาลูน บัวเชด
53 โรงเรียนบ้านไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด
54 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด
55 โรงเรียนบ้านสะแร อาโพน บัวเชด
56 โรงเรียนบ้านอาโพน อาโพน บัวเชด
57 โรงเรียนปราสาท กังแอน ปราสาท
58 โรงเรียนบ้านสีโค กังแอน ปราสาท 044-590060
59 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร กังแอน ปราสาท
60 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอน ปราสาท
61 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กังแอน ปราสาท
62 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กังแอน ปราสาท
63 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กันตวจระมวล ปราสาท
64 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กันตวจระมวล ปราสาท
65 โรงเรียนบ้านทำนบ กันตวจระมวล ปราสาท
66 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตานี ปราสาท
67 โรงเรียนตานีวิทยา ตานี ปราสาท
68 โรงเรียนบ้านตานี ตานี ปราสาท
69 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ตานี ปราสาท 044-590126
70 โรงเรียนบ้านนาครอง ตานี ปราสาท
71 โรงเรียนตาเบาวิทยา ตาเบา ปราสาท
72 โรงเรียนบ้านตาเบา ตาเบา ปราสาท
73 โรงเรียนบ้านลำพุก ตาเบา ปราสาท
74 โรงเรียนบ้านสวาย ตาเบา ปราสาท
75 โรงเรียนบ้านโชค ตาเบา ปราสาท
76 โรงเรียนบ้านตาเตียว ตาเบา ปราสาท
77 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ตาเบา ปราสาท
78 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ทมอ ปราสาท
79 โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ทมอ ปราสาท
80 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทมอ ปราสาท 0-4472-0213
81 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ทมอ ปราสาท
82 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ ทุ่งมน ปราสาท
83 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ทุ่งมน ปราสาท 0-4472-0175
84 โรงเรียนบ้านสะพานหัน ทุ่งมน ปราสาท
85 โรงเรียนบ้านกำไสจาน ทุ่งมน ปราสาท 087-2484941
86 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) บ้านพลวง ปราสาท
87 โรงเรียนบ้านอำปึลกง บ้านพลวง ปราสาท 0-4450-1511
88 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี บ้านไทร ปราสาท
89 โรงเรียนบ้านไทร บ้านไทร ปราสาท
90 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา บ้านไทร ปราสาท
91 โรงเรียนบ้านพนม ประทัดบุ ปราสาท
92 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ประทัดบุ ปราสาท
93 โรงเรียนบ้านบุอันโนง ปราสาททนง ปราสาท
94 โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาททนง ปราสาท
95 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ปราสาททนง ปราสาท
96 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ปรือ ปราสาท
97 โรงเรียนบ้านละลมระไซ ปรือ ปราสาท
98 โรงเรียนบ้านคลอง ปรือ ปราสาท
99 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ปรือ ปราสาท 0-4455-1839
100 โรงเรียนบ้านบักดอก ปรือ ปราสาท 0-7048-0340
101 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สมุด ปราสาท
102 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ สมุด ปราสาท
103 โรงเรียนบ้านหนองยาว สมุด ปราสาท
104 โรงเรียนบ้านสมุด สมุด ปราสาท
105 โรงเรียนบ้านลังโกม หนองใหญ่ ปราสาท 0-4450-4179
106 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ปราสาท 0864608481
107 โรงเรียนบ้านกระวัน หนองใหญ่ ปราสาท
108 โรงเรียนบ้านปลัด หนองใหญ่ ปราสาท
109 โรงเรียนบ้านก็วล หนองใหญ่ ปราสาท
110 โรงเรียนบ้านเสกกอง หนองใหญ่ ปราสาท
111 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) หนองใหญ่ ปราสาท
112 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง ปราสาท
113 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง เชื้อเพลิง ปราสาท 044 - 590065
114 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เชื้อเพลิง ปราสาท
115 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา เชื้อเพลิง ปราสาท
116 โรงเรียนบ้านจบก โคกยาง ปราสาท
117 โรงเรียนบ้านกะดาด โคกยาง ปราสาท
118 โรงเรียนบ้านโคลด โคกยาง ปราสาท
119 โรงเรียนอมรินทราวารี โคกยาง ปราสาท
120 โรงเรียนโคกยางวิทยา โคกยาง ปราสาท
121 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท
122 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ โคกยาง ปราสาท
123 โรงเรียนบ้านสวายซอ โคกยาง ปราสาท
124 โรงเรียนบ้านกูน โคกสะอาด ปราสาท
125 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ โคกสะอาด ปราสาท 0833806281
126 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 โคกสะอาด ปราสาท
127 โรงเรียนบ้านตาวร โคกสะอาด ปราสาท
128 โรงเรียนบ้านรันเดง โคกสะอาด ปราสาท
129 โรงเรียนบ้านตายัวะ โคกสะอาด ปราสาท
130 โรงเรียนบ้านจีกแดก โชคนาสาม ปราสาท
131 โรงเรียนมหาราช ๔ โชคนาสาม ปราสาท
132 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โชคนาสาม ปราสาท
133 โรงเรียนบ้านมะเมียง โชคนาสาม ปราสาท
134 โรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) โชคนาสาม ปราสาท 044590240
135 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ โชคนาสาม ปราสาท
136 โรงเรียนไพลศึกษาคาร ไพล ปราสาท
137 โรงเรียนบ้านสองสะโกม ไพล ปราสาท
138 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) ไพล ปราสาท
139 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จีกแดก พนมดงรัก 044-552209
140 โรงเรียนบ้านตาลวก จีกแดก พนมดงรัก
141 โรงเรียนบ้านโคกกรม จีกแดก พนมดงรัก
142 โรงเรียนบ้านศรีสวาย จีกแดก พนมดงรัก
143 โรงเรียนบ้านละเอาะ จีกแดก พนมดงรัก
144 โรงเรียนบ้านหนองจูบ ตาเมียง พนมดงรัก
145 โรงเรียนบ้านพนมดิน ตาเมียง พนมดงรัก
146 โรงเรียนบ้านตาเมียง ตาเมียง พนมดงรัก 0-4450-8010
147 โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาเมียง พนมดงรัก 0-9585-7167
148 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข บักได พนมดงรัก
149 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา บักได พนมดงรัก
150 โรงเรียนบ้านรุน บักได พนมดงรัก
151 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 บักได พนมดงรัก
152 โรงเรียนบ้านอุโลก บักได พนมดงรัก 0-7956-4958
153 โรงเรียนบ้านอำปึล บักได พนมดงรัก
154 โรงเรียนบ้านสระแก้ว โคกกลาง พนมดงรัก
155 โรงเรียนบ้านจีกแดก โคกกลาง พนมดงรัก
156 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง พนมดงรัก
157 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ โคกกลาง พนมดงรัก
158 โรงเรียนบ้านละมงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์
159 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ณรงค์ ศรีณรงค์
160 โรงเรียนบ้านมหาชัย ณรงค์ ศรีณรงค์
161 โรงเรียนบ้านโสน ณรงค์ ศรีณรงค์
162 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร ณรงค์ ศรีณรงค์
163 โรงเรียนบ้านณรงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์ 0-4450-9051
164 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตรวจ ศรีณรงค์
165 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
166 โรงเรียนบ้านโนนทอง ตรวจ ศรีณรงค์
167 โรงเรียนบ้านตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
168 โรงเรียนบ้านฉลีก ตรวจ ศรีณรงค์
169 โรงเรียนบ้านน้อย ตรวจ ศรีณรงค์
170 โรงเรียนบ้านเตาแดก ตรวจ ศรีณรงค์
171 โรงเรียนบ้านกล้วย ศรีสุข ศรีณรงค์
172 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศรีสุข ศรีณรงค์
173 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ ศรีสุข ศรีณรงค์
174 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ศรีสุข ศรีณรงค์
175 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ศรีสุข ศรีณรงค์
176 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ศรีสุข ศรีณรงค์
177 โรงเรียนบ้านตราด หนองแวง ศรีณรงค์
178 โรงเรียนบ้านกุง หนองแวง ศรีณรงค์
179 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง ศรีณรงค์
180 โรงเรียนบ้านคูขาด หนองแวง ศรีณรงค์
181 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน แจนแวน ศรีณรงค์
182 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ แจนแวน ศรีณรงค์
183 โรงเรียนบ้านสำโรง แจนแวน ศรีณรงค์
184 โรงเรียนบ้านแดง แจนแวน ศรีณรงค์
185 โรงเรียนบ้านตะโนน แจนแวน ศรีณรงค์ 0-6249-6185
186 โรงเรียนบ้านโนนสบาย กระเทียม สังขะ 0-1186-1345
187 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา กระเทียม สังขะ
188 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 กระเทียม สังขะ 0-852068960
189 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ กระเทียม สังขะ 044590150
190 โรงเรียนบ้านถนน กระเทียม สังขะ
191 โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กระเทียม สังขะ 0-4450-4369
192 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กระเทียม สังขะ
193 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ขอนแตก สังขะ
194 โรงเรียนบ้านขอนแตก ขอนแตก สังขะ
195 โรงเรียนหนองโสนวิทยา ขอนแตก สังขะ
196 โรงเรียนบ้านอาวอก ขอนแตก สังขะ
197 โรงเรียนบ้านโตงน้อย ขอนแตก สังขะ
198 โรงเรียนบ้านตอกตรา ขอนแตก สังขะ 0-4459-0305
199 โรงเรียนบ้านศรีมงคล ดม สังขะ
200 โรงเรียนดมวิทยาคาร ดม สังขะ
201 โรงเรียนบ้านสนบ ดม สังขะ
202 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ดม สังขะ
203 โรงเรียนจตุคามวิทยา ตาคง สังขะ
204 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตาคง สังขะ
205 โรงเรียนบ้านเถกิง ตาคง สังขะ
206 โรงเรียนบ้านห้วยปูน ตาคง สังขะ
207 โรงเรียนบ้านตาคง ตาคง สังขะ
208 โรงเรียนบ้านสนวน ตาคง สังขะ
209 โรงเรียนบ้านกะปู ตาคง สังขะ
210 โรงเรียนบ้านคะนา ตาตุม สังขะ
211 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ตาตุม สังขะ
212 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตาตุม สังขะ
213 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ตาตุม สังขะ
214 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตาตุม สังขะ
215 โรงเรียนบ้านปวงตึก ตาตุม สังขะ 0-6263-8804
216 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ตาตุม สังขะ
217 โรงเรียนบ้านเสรียง ทับทัน สังขะ 0-1976-8639
218 โรงเรียนบ้านวังปลัด ทับทัน สังขะ
219 โรงเรียนบ้านทัพทัน ทับทัน สังขะ
220 โรงเรียนบ้านลำหาด ทับทัน สังขะ
221 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ทับทัน สังขะ
222 โรงเรียนบ้านร่มเย็น ทับทัน สังขะ
223 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ทับทัน สังขะ
224 โรงเรียนบ้านโคกไทร บ้านจารย์ สังขะ
225 โรงเรียนบ้านอังกอล บ้านจารย์ สังขะ
226 โรงเรียนบ้านจารย์ บ้านจารย์ สังขะ
227 โรงเรียนบ้านโพธิ์ บ้านจารย์ สังขะ
228 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี บ้านชบ สังขะ
229 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) บ้านชบ สังขะ
230 โรงเรียนบ้านชำสมิง บ้านชบ สังขะ
231 โรงเรียนบ้านโพนชาย บ้านชบ สังขะ
232 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด พระแก้ว สังขะ
233 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา พระแก้ว สังขะ
234 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก พระแก้ว สังขะ
235 โรงเรียนบ้านพระแก้ว พระแก้ว สังขะ
236 โรงเรียนบ้านแสนกาง พระแก้ว สังขะ
237 โรงเรียนบ้านกระสัง พระแก้ว สังขะ
238 โรงเรียนบ้านจังเอิล สะกาด สังขะ
239 โรงเรียนบ้านตาโมม สะกาด สังขะ
240 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สะกาด สังขะ
241 โรงเรียนบ้านหลัก สะกาด สังขะ
242 โรงเรียนบ้านสะกาด สะกาด สังขะ
243 โรงเรียนบ้านโดง สังขะ สังขะ
244 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังขะ สังขะ
245 โรงเรียนบ้านสังขะ สังขะ สังขะ
246 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สังขะ สังขะ
247 โรงเรียนบ้านศรีนวล สังขะ สังขะ
248 โรงเรียนสังขะ สังขะ สังขะ
249 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม เทพรักษา สังขะ 0-1790-0316
250 โรงเรียนบ้านศาลา เทพรักษา สังขะ
251 โรงเรียนบ้านชำเบง เทพรักษา สังขะ
252 โรงเรียนบ้านตาพราม เทพรักษา สังขะ
253 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 เทพรักษา สังขะ
254 โรงเรียนบ้านลันแต้ เทพรักษา สังขะ